• Mütefekkir ve Mutasavvıf Yazar

  • Ölçün doğruluk olsun, aleyhinde dahi olsa doğruyu söylemekten çekinme.

  • Sâmiha Ayverdi

  • Sâmiha Ayverdi

  • Haksız olduğun bir mes’elede, haklı olduğuna kendini inandırmaya çalışma.

Copyright 2024 - fakir@fenomen.org

Emrehan Küey'in Ardından: Çok Yandık...

Emrehan Küey'in Ardından: Çok Yandık...

Dr. Mustafa Sinan YARDIM

İstanbul, 16 Mart 2006

Bugün, elim bir trafik kazâsı neticesinde aramızdan ayrılmış bulunan Emrehan Küey adlı hizmet erinin ardından hepimizde bir hüzün, şaşkınlık ve hasret var. Kaybımız, târife gelmiyor... Çok yandık... Allah'tan rahmet diliyoruz. Aileye, dostlara, sevenlere, öğrencilerine, Manisalılara, herkese sabır, metânet... Bu ayrılış bize göre pek erkendir... Ancak bizim hesabımızla Hakk'ın hesâbının tutmadığını da bir daha âşikâr eylemiştir.

Genç yaşına rağmen, ömrüne büyük projeler sığdıran Emrehan Küey, yıllar içinde "kültür zemini kaymış"olan Manisa'nın bu zeminini tutmak ve geri kazandırmak gayretinde olmuş, bu yolda da büyük başarı elde etmiştir. Ancak bugün de maalesef Manisa'nın "Emrehan Küey zemini" kaymış bulunuyor. Emrehan Küey kuvveyi fiile dönüştürme becerisini göstermiş, nâdir bulunan insanlardandır. Hayat macerasının Kendisini getirdiği noktada, Ayverdi Mektebi'nin yetiştirdiği, "kütle adamı"olmakla muttasıf, bir "derviş kişi"dir. O, dünkü cemiyetimizde büyük işler yapmış, bugün de aynı evsafta faaliyetlerin biçilmiş kaftanı, bir "alp eren "dir. O, bir "hayrat muska "dır. O, " Sanman Sancak Beyi"dir. O, bir "merd-i hudâ'dır.

Devamını oku: Emrehan Küey'in Ardından: Çok Yandık...

GEL SEN DE GEL

“Mevlana, Mesnevi ve Mevlevihaneler” konulu sempozyumun ikincisi 18-20 Aralık 2002 tarihleri arasında Manisa Mevlevihanesinde düzenlendi.

Celal Bayar Üniversitesi Manisa Yöresi Türk Tarihi ve Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezinin organize etmiş olduğu  sempozyuma davet edilen 36 bilim adamından, 26 sı kentimize geldi. Hindistan, Pakistan, Azerbaycan, Almanya, Kıbrıs  Türk Cumhuriyeti ve Anadolu’nun muhtelif üniversitelerinden gelen misafirler, Manisa’da toplanan bilim adamlarımızla doyasıya söyleştiler. Geceleri, Ayni-Ali Kültür Evindeki sohbetlerde sevgi ırmakları aktı. Yürütme Kurulu Başkanı Emrehan Küey ve ekibi, başarının ötesinde takdir ve sevgi topladı. Bizde Pakistan, Hindistan, Azerbaycan ve Almanya’dan gelen düşünce insanları ile evrensel değerler ve insanlık üzerine bilgi alış verişinde bulunduk.

Sempozyumdan bazı bilgileri sizlere aktarmak istiyoruz. Söz Mevlana’dan ve onun düşüncelerinden olunca eskimiyor, havada, boşlukta kalmıyor. “Sarhoş Şaraptan değil bizden sarhoş oldu”,  “Gel ne olursan ol yine de gel“ demek; her babayiğidin harcı değil. Bu sözü söyleyenin Mevlana gibi olması gerek.

Doç. Dr. Tamilla Aliyeva “Tanrı insanda tecelli eder“ diyor. Prof. Dr. Nurcihan Beğüm,  Haydarabad Üniversitesinde öğretim görevlisi. Tebliğini İngilizce olarak sundu. Kendisiyle dinlenme aralarında ve öğle yemeklerinde bol bol sohbet ederken, Müslümanlık ve Türk düşünce sanatıyla ilgili sorularının cevaplarını verdik. Bizimle aynı düşünceleri paylaştığını söyledi.

Devamını oku: GEL SEN DE GEL

Manisa’nın Şehzadesi Emrehan Küey

Emrehan KüeyBu mübarek topraklarda nice ermişlerimiz, erenlerimiz vardır. Onlar afrasız tafrasızdır, şöhretten uzaktır. Hizmetlerini Allah rızası için, vatan aşkıyla ve bayrak sevgisiyle yaparlar. Şan, şöhret, mal, mülk sevdasında değil hiçbiri. Tam dört yıl önce (2006) ebediyete uğurladığımız Emrehan Küey de öyle bir alperendi. Kubbealtı çeşmesinden su içen, Ayverdi rahle-i tedrisinden geçen bir gönül adamıydı. Emrehan Küey ömrünün en olgun mevsimini idrak ediyordu. Hareket ve heyecan adamıydı. Ankara’ya bir toplantı için gitmişti. 13 Mart 2006 sabahı memleketine dönerken Uşak dolaylarında geçirdiği kazada hayata veda etti. Naaşı, 14 Mart günü, Hâtuniye Câmii’nde kılınan namazdan sonra Kırtık Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Emrehan Küey bu fani hayata veda etmişti. Dostlarına ilham veren, projeler üreten Manisa Şehzadesi, artık bu dünyada yaşamıyordu. Gözümde hep bir hareket adamı, koşmaktan yorulmayan bir serdengeçti olarak kalacaktır. Manisa’nın bu atak, cevval asîl çocuğu, aynı zamanda kalp adamıydı. Ziraat mühendisiydi ve toprağına kültür tohumları ekiyordu. Çocukluğu Manisa’da geçmişti. Bir çok genç gibi 1980 öncesinde acılar çekti, 12 Eylül döneminde içerde yattı. Zindanda iken de devletine bağlı, milletine sevdalıydı. Henüz 11 yaşındayken Manisa’yı ziyaret edenSâmiha Ayverdi ile tanışmış ve ondan iltifat görmüş, dua almıştı. Kitapla olan aşkı ise öğrencilik yıllarında başladı. İzmir’in irfan yuvası olan Arı Kitabevi’ne muntazaman devam etti; Akademi Kitabevi’ni kurdu.

Devamını oku: Manisa’nın Şehzadesi Emrehan Küey

Emrehan Küey Bir Uç Beyi

R. Tekin UĞUREL

Emrehan Küey"Sıradan" yaşayanlar, "sıradışı"ları târih boyunca taşlamaya ve karalamaya çalışmışlardır. Bunun altında yatan ruh hâli; "Neden sen de bana benzemiyorsun?" kompleksi ve kıskançlığıdır.

Sıradanlar yâni "avamdan olanlar"; sıra dışı insanlardan yâni "havas"dan --sayı îtibâriyle-- târih boyunca, dâimâ ezici çoğunlukta olmuşlardır. Böyle olmasına rağmen, cins kafaların ve içinde büyük ideallerin; yüksek fikirlerin barındığı beyinlere sâhip, lider vasıflı şahsiyetler –sayıca az olmalarına rağmen—avâmı dâimâ ama dâimâ gütmüşlerdir. Bu değişmez gerçek, avamda –şahsiyet sâhibi olamayanlarda— hep de "eziklik" meydana getirmiştir. Sayı bakımından ‘’ezici çoğunluğa’’ dâhil olanların; önder, rehber, tefekkür sâhibi gibi meziyetlerle donatılmış nâdir şahsiyetler karşısındaki "ezikliğini" yazmakla yaşlanmıştır târih!

Bu kabil liderler, ortalığı yüksek pırıltılarıyla aydınlatıp geçen yıldızlara… Yâhut, güneşe benzerler ve onların parladığı dönemlerde, hakîkatin farkına varanlar, kurtulur; avam ise, hasetin zifirî karanlığında oyalanarak ömür tüketmeyi yaşamak sanırlar.

*

Bundan dört yıl önce âniden kaybettiğimiz Emreham Küey için, yukarıdaki lider, rehber, önder yâhut yüksek fikirli, büyük ideal sâhibi gibi kelimeler; O’nu resmetmeye yetmez. Fakat –biz kulların hesâbına göre—daha yapacak çok işi varken bu dünyâdan bir şimşek gibi çakıp giden Emrehan için, şu hüküm –inanıyorum ki-- hiç mübâlâğasız, en doğru ve öz sayılacak tesbittir: O, tam bir "taşlanan adam"dı. Bir "Alperene" yakışan da zâten böylesidir. Eskilerin: "Atarlar seng-i târizi…" dedikleri cinsten ve az sayıdaki insana nasîp olan bir "meyveli ağaç"tı; mahallenin yaramaz çocukları tarafından taşlanması da elbette, kaçınılmazdı.

Devamını oku: Emrehan Küey Bir Uç Beyi

"ABİDE ŞAHSİYET" EMREHAN KÜEY

Emrehan Küey

Mevlana Araştırma Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Emrehan Küey’i 13 Mart 2006 tarihinde sabaha karşı Uşak İzmir karayolunda geçirdiği trafik kazası sonucunda kaybettik. Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Görevlisi olan Emrehan Küey, MAKSAD (Mevlana Araştırma Kültür ve Sanat Derneği) Başkanlığının yanı sıra Manisa Aydınlar Ocağı ve Kuvayı Milliye Derneği Manisa Şubesi Başkanıydı.

O bir hizmet eriydi… “Dede himmet” dediklerinde “Oğul hizmet!” buyurmuşlar. İşte Emrehan Küey’in adı hizmetle anılırdı. Himmeti hak eden biriydi O. Neye hizmet etti? Türk kültürüne, Türk sanatına, Türk Edebiyatına kısacası Türk İrfanına…

Üniversiteye intisap etmeden önce kurduğu Akademi Kitabevi'yle yüzeliden fazla kitabın yayınlanmasını sağladı. Kitapları basarken ticarî zihniyetten uzaktı. İşini devam ettirebilecek geliri temin için üniversite ders kitabının haricinde bilimsel, millî kültüre yönelik yayınlar yapmıştır. Ayrıca irfan hayatımıza yön veren yüzlerce kitabın dağıtımını üstlenmiştir. Kitabevinin gayesi Türk Kültür hayatına hizmetti, dünyevî kazanç önemli değil düşüncesindeydi. Sonuçta yine O kazandı; Ahiretini...

Müdürlüğünü yaptığı C.B.Ü. Manisa Yöresi Türk Tarihi ve Kültürünü Araştırma ve Uygulama Müdürlüğü yıllarında sözlü tarihe ışık tutacak yüze yakın adet haftalık sohbet -bunların ilk yılı kitap olarak hazırlandı; ama basılmadı-, beşi uluslar arası (Birinci ve İkinci Mevlana, Mesnevi ve Mevlevihaneler, Balkanlarda Türk Varlığı, Türkiye’nin Ermeni Meselesi, Osmanlıda İnsan Hakları) biri ulusal (Merkez Efendi, Manisa ve Mesir) nitelikte altı sempozyum ve bunların dışında, çeşitli konularda paneller düzenlemiştir. Birinci Mevlana, Mesnevi ve Mevlevihaneler Sempozyumu Kitabı, Manisa Araştırmaları 1 ve 2, Ahmet Cevdet Paşa, Karaosmanoğlu Halit Paşa, Manisa Yangını isimli kitapları yayınladı.

Celal Bayar Üniversitesi Yüksek Öğrenim Vakfı Müdürlüğ yaptığı yıllarda da yirmiye yakın kitabın yayınlanmasını sağlamıştır. Bunlardan belki en anlamlısı Neşide Kerem Demir’in Türkiye’nin Ermeni Meselesi kitabının İngilizce tercümesini tekrar bastırmasıdır.

Devamını oku: "ABİDE ŞAHSİYET" EMREHAN KÜEY

f t g m