Yeryüzünde Birkaç Adım

Kategori: Seyahat

Yazar:    Sâmiha Ayverdi

Yayınevi:     Kubbealtı Neşriyat

"Beş kıtası bulunan koskoca dünyada, gezip dolaştığı ülkeler, sayılacak kadar az olan bir kimsenin, kalkıp bu koca dünyanın sayılı birkaç köşeciğinde, atmış olduğu o beş on adımı dile getirmesi de ne ola? Amma gittikleri yerlere dünyalarını da beraberlerinde götürenler için, o geçmiş yılların hatıraları, kaynayan bir kap gibi kapağını atarak, dışarı taşmanın yollarını arar.

Hele bu hatıraların arasına, kendi dünyalarından karışmış sesler ve çizgiler de varsa, raflarda kalmaya nasıl razı edilir?"