• Mütefekkir ve Mutasavvıf Yazar

  • Ölçün doğruluk olsun, aleyhinde dahi olsa doğruyu söylemekten çekinme.

  • Sâmiha Ayverdi

  • Sâmiha Ayverdi

  • Haksız olduğun bir mes’elede, haklı olduğuna kendini inandırmaya çalışma.

Copyright 2024 - fakir@fenomen.org

Dost

Yazar:     Sâmiha Ayverdi
Yayınevi:     Kubbealtı Neşriyat

Her devirde ve her asırda, Ebû Bekir ve Ebû Cehil yaradılışlı kimseler olduğunu bilince, gerçeklerin beyanında niçin söz söyler, neden kalem oynatırız diye düşünmemek elde değil. Zira hakikatler, ancak o hakikatle soydaş olan gerçek kimselere yüz gösteriri, gâfil inkarcılara değil...

Anlamak ve inanmak, dünyada kazanılan bir imtiyaz olmaktan ziyade, bir ezeli nasip işidir. Şu halde, idrakleri ters yola karar etmiş olanları doğru yola çevirmeye uğraşmak neye yarar?

Kendilerini madde ve mâna âleminin allâmesi kabul ettikleri halde, ellerini eteklerini dünya kirlerinden temizleyememiş, hırs, fesad, nifak, yalan ve iftirayı keyifli bir vazife haline getirmiş bu zavallılara sadece acımak yetmez mi? Bence yeter. Amma eşe dosta yetmedi. İste bu temiz ve iyi niyetli yârânın, mâsum ısrarlarıdır ki, şu okuduğumuz bölümün yazılmasına yol açtı.

Öyle ki, Ken'an Rifâi denen insanlık âbidesinin, görüş, düşünüş ve yaşayışından, şu garip dünyanın garip insanları bir ses duysun, gerçeklerle yüz yüze gelsinler diye...

f t g m